Lịch Sử

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam trong quần thể 22 đảo lớn nhỏ nằm trong vịnh Thái Lan, tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Tên gọi Phú Quốc là do người Hoa đến đây lập nghiệp đặt nên, có nghĩa là "vùng đất giàu có".

Về lịch sử hình thành của vùng đất này thì có thể chia làm các giai đoạn sau:

Năm 1671, Mạc Cửu - một người quê ở Lôi Châu (Quảng Đông - Trung Quốc), sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả để tìm vùng đất mới đã đặt chân đến một vùng đất hoang nằm trong vịnh Thái Lan. Lúc bấy giờ, vùng đất này đặt dưới sự cai quản của nước Chân Lạp. Mạc Cửu cùng gia đình và binh sĩ đã ở lại đây, lập thôn ấp từ Vũng Thơm, Trủng Kè, Cần Vọt, Rạch Giá cho đến Cà Mau. Hà Tiên trở thành một thương cảng quan trọng bậc nhất trong vùng....    

 

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam

Phu-Quoc1.jpg của Việt Nam trong quần thể 22 đảo lớn nhỏ nằm trong vịnh Thái Lan, tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Tên gọi Phú Quốc là do người Hoa đến đây lập nghiệp đặt nên, có nghĩa là "vùng đất giàu có".